Εναρκτήρια συνάντηση εταίρων Έργου ΝΑΥΣ

22 Ιουνίου 2020, Ίδρυμα Ευγενίδου

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΝΑΥΣ πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου με την συμμετοχή όλων των εταίρων. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε παρουσίαση των ενοτήτων εργασιών του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων του. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εταίρων για την καλύτερη συνεργασία και επίτευξη των στόχων.

Related Posts