Σύντομη Περιγραφή:

Συγκέντρωση/ανάλυση στοιχείων για τον προσδιορισμό του ιστορικού/τεχνολογικού πλαισίου που αφορά στα σχεδιαζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του IE. Καταγραφή ιστορικών/παραδοσιακών σκαφών ιδιαίτερης πολιτισμικής σημασίας. Τεχνοοικονομική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας. Προσδιορισμός των τελικών προδιαγραφών των σχεδιαζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Ευγενίδου

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

-Πανεπιστήμιο Αιγαίου

– Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

-Green Maritime Technology

Παραδοτέα:

 • Τεχνική Έκθεση ιστορικής έρευνας:

(ΙΤΕ/ΙΜΣ, ΙΕ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)

 • Τεχνική Έκθεση τεχνοοικονομικής μελέτης:

(ΠΑ, ΙΕ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)

 • Τεχνική Έκθεση προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών:

(ΠΑ, ΙΕ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)

Σύντομη Περιγραφή:

Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Ψηφιακή αποτύπωση μέσω τεχνολογίας 3D Scanning ιστορικών/παραδοσιακών σκαφών ιδιαίτερης πολιτισμικής σημασίας. Ψηφιοποίηση και δημιουργία 3D μοντέλων από το αρχείο σχεδίων πλοίων της Ε.Ε. 1.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Green Maritime Technology

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

-Ίδρυμα Ευγενίδου

Παραδοτέα:

 • Τεχνική Έκθεση αποτελεσμάτων ψηφιοποίησης

(GMT, ΠΔΑ, ΕΜΠ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

 • Βάση δεδομένων γεωμετρικών μοντέλων πλοίων, με δυνατότητα προσθήκης υλικού στο μέλλον

(ΕΜΠ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

Σύντομη Περιγραφή:

Προμήθεια/εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Σχεδίαση, προμήθεια και υλοποίηση υποδομής έκθεσης (σκηνοθεσία, σκηνικά, ηχητικό περιβάλλον, φωτισμοί, εφέ, υπολογιστικά συστήματα, συστήματα προβολής, εξαρτήματα VR). Παραγωγή φυσικού εκθεσιακού υλικού (αντίγραφα σκαφών υπό κλίμακα, έντυπο υλικό ιστορικής τεκμηρίωσης από πρωτότυπο αρχειακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό). Ανάπτυξη ψηφιακού εκθεσιακού υλικού (περιβάλλον VR με δυνατότητα εικονικής ξενάγησης σε σημαντικά εκθέματα, λογισμικό για εκπαιδευτική χρήση, παρουσιάσεις, πολυμέσα). Σχεδίαση και παραγωγή υλικού προς πώληση (έντυπο υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, αντίγραφα υπό κλίμακα, πολυμέσα).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

-Ίδρυμα Ευγενίδου

-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

-Green Maritime Technology

Παραδοτέα:

 • Τεχνική Έκθεση σχεδίασης και υλοποίησης Έκθεσης Ελληνικών Ιστορικών/Παραδοσιακών Σκαφών:

(IE, ΕΜΠ, ΙΤΕ/ΙΜΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022)

 • Φυσική/ψηφιακή Έκθεση Ελληνικών Ιστορικών/Παραδοσιακών Σκαφών:

( ΙΕ, ΕΜΠ, ΙΤΕ/ΙΜΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022)

Σύντομη Περιγραφή:

Σχεδίαση, προμήθεια και υλοποίηση υποδομής εκθέσεων, καθώς και προμήθεια αναλωσίμων. Παραγωγή φυσικού εκθεσιακού υλικού. Ανάπτυξη ψηφιακού εκθεσιακού υλικού. Σχεδίαση και παραγωγή υλικού προς πώληση. Δημιουργία εικονικής έκθεσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Ευγενίδου

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

-Green Maritime Technology

Παραδοτέα:

 • Τεχνική Έκθεση σχεδίασης και υλοποίησης Έκθεσης για τις Ναυμαχίες Σαλαμίνας και Ναβαρίνου:

(ΙΕ, ΕΜΠ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021)

 • Φυσική/ψηφιακή Έκθεση Ελληνικών για τις Ναυμαχίες Σαλαμίνας και Ναβαρίνου:

(ΙΕ, ΕΜΠ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

Σύντομη Περιγραφή:

Οικονομική ανάλυση/τιμολογιακή πολιτική. Ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ. Προσδιορισμός επιχειρηματικού σχεδίου. Δραστηριότητες διάχυσης του έργου. Δημιουργία αποθετηρίου εκθεσιακού υλικού. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω μελέτης ανάλυσης επιπτώσεων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

-Ίδρυμα Ευγενίδου

-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

-Green Maritime Technology

Παραδοτέα:

 • Επιχειρηματικό σχέδιο:

(ΠΑ, ΙΕ – ΜΑΙΟΣ 2022)

 • Έκθεση δραστηριοτήτων διάχυσης:

(ΙΕ, ΠΑ – ΜΑΙΟΣ 2022)

 • Αποθετήριο εκθεσιακού υλικού:

(ΙΕ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022)