Έργο ΝΑΥΣ. Μια σύγχρονη προσέγγιση στη μελέτη και διατήρηση παραδοσιακών ναυπηγημάτων

 

Η έκθεση εστιάζει στην ανάδειξη της μεθοδολογίας, την υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του Έργου ΝΑΥΣ.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου ΝΑΥΣ στο ευρύτερο κοινό ολοκληρώνοντας τον κύκλο εκθέσεων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Ευγενίδου στο πλαίσιο του Έργου.

H έκθεση περιγράφει την πρωτοποριακή χρήση των νέων τεχνολογιών στην προσέγγιση των παραδοσιακών και ιστορικών ναυπηγημάτων. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την πιστή αποτύπωση, την ψηφιακή σχεδίαση έως την τρισδιάστατη εκτύπωση, ενώ παρουσιάζει επιλεγμένα παραδείγματα (ελληνικό μπρίκι, τρεχαντήρι, καραβόσκαρο και λίμπερτυ) σε τρισδιάστατα εκτυπωμένα μοντέλα υπό κλίμακα.

Η δημιουργία της έκθεσης έγινε σε άμεση σχέση με την ανάπτυξη του Ψηφιακού Αποθετηρίου που αποτελεί την παρακαταθήκη του Έργου ΝΑΥΣ στην έρευνα ιστορικής και παραδοσιακής ναυπηγικής. Το Ψηφιακό Αποθετήριο είναι μία ψηφιακή βάση δεδομένων γεωμετρικών μοντέλων πλοίων συνοδευόμενων από τεκμηρίωση και ιστορικές πληροφορίες που περιλαμβάνει 3D ψηφιακά μοντέλα, νέφη σημείων, φωτογραφίες και άλλα. Η πρόσβαση στο Ψηφιακό Αποθετήριο είναι ελεύθερη, ενώ οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα λήψεως των διαθέσιμων αρχείων κατόπιν αιτήματος.