Το κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου, υπηρετώντας το όραμα του ιδρυτή του, του εθνικού ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη, συνεχίζει για περισσότερα από 60 χρόνια να συμβάλλει στην εκπαίδευση των νέων ελληνικής υπηκοότητας στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Το Ίδρυμα Ευγενίδου λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά τη χώρα, προσφέροντας σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χορήγηση υποτροφιών που επιβραβεύουν την επιστημονική αριστεία, τη συγγραφή και έκδοση διδακτικών εγχειριδίων για την τεχνική, την επαγγελματική, καθώς και για τη ναυτική εκπαίδευση, την ενημερωμένη επιστημονική και τεχνική Βιβλιοθήκη που παρέχει πολυμεσικές εφαρμογές και δυνατότητα εξυπηρέτησης χρηστών από απόσταση.

Φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα Πλανητάρια στον κόσμο, με  δυνατότητα προβολής ταινιών μεγάλης οθόνης 15/70 τύπου IMAX, το νέο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, που εκτείνεται σε 3 ορόφους και περιλαμβάνει 57 διαδραστικά εκθέματα και ειδικά εξοπλισμένους χώρους για εργαστήρια, επιδείξεις πειραμάτων και ομιλίες, καθώς και το Εργαστήριο Τεχνολογίας “Utech Lab”. Παρέχει σύγχρονους συνεδριακούς χώρους για τη φιλοξενία συνεδρίων και εκδηλώσεων. Τέλος, το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετέχει σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ναυτικής εκπαίδευσης. Το ΙΕ διατηρεί ένα ευρύ και ενεργό δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιστημόνων και ειδικών στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της ναυτικής εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με έτος ίδρυσης το 1836 το ΕΜΠ αποτελεί το πρώτο ίδρυμα της Ελλάδας και το 113ο παγκοσμίως στον τομέα των σχολών μηχανικών. Με βασιλικό διάταγμα «περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν» ιδρύεται Τεχνικό Σχολείο, που αρχικά λειτουργεί μόνο Κυριακές και εορτές-αργίες προσφέροντας μαθήματα σε όσους επιθυμούν να μορφωθούν ως αρχιτεχνίτες στην αρχιτεκτονική. Η συρροή των υποψήφιων μαθητών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε την άνοιξη του 1840 προστίθεται και Σχολείο συνεχούς (καθημερινής) λειτουργίας παράλληλα με το κυριακάτικο, ενώ πληθαίνουν κι επεκτείνονται τα μαθήματα. Τότε το «Πολυτεχνείο» εγκαθίσταται σε δικό του κτήριο στην οδό Πειραιώς. Το 1871 οι εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου μετακινήθηκαν σε νέα κτήρια στην οδό Πατησίων. Σήμερα, το Πολυτεχνείο συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της εκπαίδευσης και μάλιστα η συνεργαζόμενη σχολή των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας ως προς τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών και θαλάσσιων μεταφορών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτική οικονομία.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον Νόμο 4521. Η ίδρυση του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανήκει στη Σχολή Μηχανικών και προέκυψε από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας το οποίο ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του λειτουργία το 1984. Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών έχει ως αποστολή τη παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στη σύγχρονη Ναυπηγική επιστήμη και τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων σχεδίασης, μελέτης και κατασκευής πλοίων, πλωτών κατασκευών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων αυτών. Με τη διδασκαλία, τα εργαστήρια, τη πρακτική άσκηση και την έρευνα παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις – δεξιότητες – ικανότητες), τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

H GMT είναι μια νέα και δυναμική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2016 με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της ναυτιλίας. Δεσμεύεται για την προώθηση βιώσιμων λύσεων μέσω νέων τεχνολογιών, υπηρεσιών συμβούλων και διαχείρισης έργων. Κατέχει μεγάλη εμπειρία σε τρισδιάστατες αποτυπώσεις πλοίων και ναυπηγικών κατασκευών. Παρέχει υπηρεσίες ναυτικής μηχανικής και ναυτικής αρχιτεκτονικής, εστιάζοντας στη νέα τεχνολογία και τις καινοτόμες λύσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης έργων, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ναυτιλιακών εταιρειών, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος.

Το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου θεσμοθετήθηκε το 2009 (ΦΕΚ 2097/29/9/2009) και έχει έδρα τη Χίο. Το εργαστήριο λειτουργεί από το 2005 αναπτύσσοντας δραστηριότητες σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο. Στους σκοπούς του ΕΔΙΝΑΛΕ περιλαμβάνοντα η έρευνα στους τομείς της ναυτιλίας και των λιμένων, η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των υποδομών για τη διερεύνηση των διαφόρων πτυχών των αγορών αυτών, η διερεύνηση των κοινωνικών διαστάσεων που σχετίζονται με τα συστήματα θαλάσσιων μεταφορών, η μελέτη του σχεδιασμού, των χρήσεων και των επιπτώσεων της θαλάσσιας μεταφοράς και της αλληλεπίδρασης των θαλάσσιων μεταφορικών συστημάτων με τα θεσμικά πλαίσια και τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες, η έρευνα γύρω από τις επιδράσεις που ασκεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας διοίκησης των πλοίων και διαχείρισης πλοίων και φορτίων από την ξηρά, η μελέτη του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού και η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) με έδρα το Ρέθυμνο της Κρήτης ιδρύθηκε το 1985 και είναι ένα από τα 8 Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), το πιο αξιόλογο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας. Σκοπό έχει να προωθήσει την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και την εφαρμογή της επιστήμης και τεχνολογίας στην πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. Έχει διακριθεί για την έρευνα στην ιστορία και τον πολιτισμό που διεξάγει και είναι το μοναδικό ερευνητικό ή πανεπιστημιακό ίδρυμα στη χώρα που έχει τιμηθεί με τέσσερα ERC Grants (2016, 2017, 2018, 2019) που έχουν δοθεί ποτέ στις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά προγράμματα του ΙΜΣ έχουν ως αντικείμενο την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας σε διάφορες ιστορικές περιόδους από την προϊστορία μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Μέχρι σήμερα η διεξαγωγή έρευνας έχει επικεντρωθεί σε τρεις ερευνητικούς άξονες, 1) την Μεσογειακή Ιστορία,  2) τον Μεσογειακό Πολιτισμό και 3) την τεχνολογία της γεωπληροφορικής για Πολιτισμό & Περιβάλλον με δέκα ερευνητικές ομάδες στους τομείς, κέντρα και εργαστήρια του Ινστιτούτου. Το ΙΜΣ λαμβάνει μέρος με την ερευνητική ομάδα του Κέντρου Ναυτιλιακής Ιστορίας που μελετά και ερευνά την ιστορία της θάλασσας και πιο συγκεκριμένα τη ναυτιλιακή ιστορία της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας καθώς και την επικοινωνία τους με τον υπόλοιπο κόσμο από την αρχαιότητα έως σήμερα.