Ψηφιακή αποτύπωση της γεωμετρίας της τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ

6-7 Αυγούστου 2020
Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης, Φλοίσβος

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της επετειακής έκθεσης «Η τριήρης και η ναυμαχία της Σαλαμίνας» η τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ έχει επιλεγεί ως το αντιπροσωπευτικό πολεμικό πλοίο της εποχής.

Στις 6 & 7 Αυγούστου 2020 έγινε η τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση της γεωμετρίας της τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ στον χώρο που ελλιμενίζεται, με την ευγενική παραχώρηση άδειας από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Η ψηφιακή αποτύπωση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 3D laser scanning από την εταιρεία GMT, εταίρο του έργου ΝΑΥΣ, υπό την επίβλεψη του ΕΜΠ.

Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφιακής σάρωσης, τα σχέδια θα αναρτηθούν στο ψηφιακό αποθετήριο του έργου ΝΑΥΣ.

Related Posts