ΝΑΥΣ – Ψηφιακό Αποθετήριο Ελληνικών Ιστορικών/Παραδοσιακών Σκαφών

Ο στόχος του ψηφιακού αποθετηρίου είναι η ανάδειξη και η διατήρηση του μοναδικού ναυτικού αποθέματος της Ελλάδας μέσα από την παρουσίαση Παραδοσιακών και Ιστορικών Σκαφών ιδιαίτερης πολιτισμικής σημασίας. Αυτά τα ναυπηγήματα αποτελούν επιτεύγματα και απτά, διαχρονικά τεκμήρια του τεχνολογικού πολιτισμού των Ελλήνων, και αναπόσπαστο τμήμα της ναυτικής κληρονομιάς και ναυπηγικής παράδοσης. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ψηφιακή βάση δεδομένων γεωμετρικών μοντέλων πλοίων με ελεύθερη πρόσβαση για τον online χρήστη. Το υλικό θα περιλαμβάνει διαφορετικά ψηφιακά αντικείμενα όπως 3D Laser Scans, 3D models, σχέδια/γκραβούρες, φωτογραφίες, ιστορική τεκμηρίωση κ.ά.