Τελευταία ενημέρωση 16 Σεπτεμβρίου 2020.

To Ίδρυμα Ευγενίδου ως συντονιστής του έργου NAΥΣ διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για λογαριασμό όλων των εταίρων του έργου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ:

  1. Είναι μόνο γενικής φύσης και δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων οποιουδήποτε συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας.
  2. Δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες ή πλήρεις.
  3. Ενίοτε είναι συνδεδεμένες με εξωτερικούς ιστότοπους. Εντούτοις, αυτό δεν συνεπάγεται ότι το έργο υποστηρίζει αυτούς τους ιστότοπους ή αναλαμβάνει την ευθύνη όσων αναφέρονται σε αυτούς.
  4. Δεν είναι νομικής φύσεως (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο επαγγελματία).

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων , συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και βίντεο που τυχόν συγκαταλέγονται στον παρόντα ιστότοπο έχουν τεθεί καλόπιστα για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους.

Καθήκον και στόχος μας είναι να κρατήσουμε αυτές τις πληροφορίες επικαιροποιημένες. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο λάθος, θα σπεύσουμε να το διορθώσουμε. Στόχος μας είναι επίσης να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν προβλήματα που οφείλονται σε τεχνικά λάθη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι υπηρεσίες μας δεν θα επηρεαστούν ή διακοπούν από τέτοιου είδους προβλήματα. Το έργο ΝΑΥΣ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ιστότοπου ή των συνδέσμων με εξωτερικούς ιστότοπους.